“Ζήκος οίνος τού Τάκη”, άρτι αφιχθείς!

Από το κελλάρι τού Ζήκου, Οίνος ερυθρός και βιολογικός!! Μόνο στο εστιατόριο "στου Τάκη" στο Δίλοφο.

“Ζήκος οίνος τού Τάκη”, άρτι αφιχθείς!

Από το κελλάρι τού Ζήκου, Οίνος ερυθρός και βιολογικός!! Μόνο στο εστιατόριο “στου Τάκη” στο Δίλοφο.

Οινοποίηση & εμφιάλωση
Κήτας Βασίλειος, Άνω Λαψίστα

Από το κελλάρι τού Ζήκου, Οίνος ερυθρός και βιολογικός!! Μόνο στο εστιατόριο "στου Τάκη" στο Δίλοφο. Οινοποίηση & εμφιάλωση Κήτας Βασίλειος, Άνω Λαψίστα