Ο Πάνσεπτος Σεβάσμιος Γέροντας Κουνάβιος ο Βρυσοχωρίτης σας εύχεται χαρμόσυνο Ευαγγελισμό!