Ο Πάνσεπτος Σεβάσμιος Γέροντας Κουνάβιος ο Βρυσοχωρίτης σας εύχεται χαρμόσυνο Ευαγγελισμό!

Θεέ μου δώσε μου γαλήνη να δέχομαι τα πράγματα που δεν μπορώ ν'αλλάξω...

Ο Πάνσεπτος Σεβάσμιος Γέροντας Κουνάβιος ο Βρυσοχωρίτης σας εύχεται χαρμόσυνο Ευαγγελισμό!