Στο Λίθο τού Τάκη βάλαμε χρωματιστά αυτές τις μέρες…