Το βιβλίο ”Reisen im Epirus” των Hartmut Wegener & Helge Knüppel “στου Τάκη”

Το βιβλίο ”Reisen im Epirus” των Hartmut Wegener & Helge Knüppel “στου Τάκη”

Το βιβλίο Reisen im Epirus των Hartmut Wegener & Helge Knüppel "στου Τάκη" Reisen im Epirus – Griechenlands unbekannte Schönheit των Helge Knüppel και Hartmut Wegener.
Ο Λίθος “στου Τάκη” στον πρώτο γερμανικό ταξειδιωτικό οδηγό για την Ήπειρο.