ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ CAFÉ ΛΙΘΟΣ

 

Δίλοφο Ζαγορίου
Τ. 26530 22600
Κ. 6944 234072

 

takiskounavos@hotmail.com